Hikurangi forestry landscape

Māori land use statistics

Te whakamahinga whenua

Neke atu i te haurua o ngā whenua e whakahaeretia ana e ngā pāmu Māori he pārae otaota i te tau 2018 (51 ōrau, tōna 228,000 heketea).Ko tōna hauwhā he ngahere paina (23 ōrau, tōna 104,000 heketea). Ko te toenga he puihi, he mānuka me ētahi atu whenua.

Tērā hoki tōna whenua iti i te mahi whakatupu kai, 1 ōrau, arā, 3,420 heketea, engari 30 ōrau te pikinga ake o tēnei mai i te 2,668 heketea i 2017.

Ko te maha o ngā whenua e whakahaeretia ana e ngā pāmu Māori, kei te 445,000 heketea, kāore he tino rerekētanga mai i 2016.

https://www.stats.govt.nz/information-releases/tatauranga-umanga-maori-statistics-on-maori-businesses-201718

Hikurangi forestry landscape

Land use

More than half of the land managed by Māori farms was grassland in 2018 (51 percent or about 228,000 hectares). About a quarter was in forest plantation (23 percent or about 104,000 hectares). The balance was in bush, scrub, and other land.

There was a relatively small amount of land in horticulture, 1 percent or 3,420 hectares, but this was up 30 percent from 2,668 hectares in 2017.

The total amount of land managed by Māori farms was about 445,000 hectares, mostly unchanged since 2016.